CJENIK MARKETINŠKIH USLUGA Z1 TELEVIZIJE 2023.

1. EMITIRANJE SPOTA/TELOPA

TERMIN

CIJENA

08:00-10:00

6 eura/sec

10:00-16:00

4 eura/sec

16:00-20:00 (prime time 2)

8 eura/sec

20:00-22:00 (prime time 1)

10 eura/sec

22:00-24:00

8 eura/sec

24:00-07:00

4 eura/sec

 • samostalna pozicija + 30%
 • prva ili zadnja pozicija u bloku + 10%
 • minimalno trajanje TV spota/telopa 15 sec
 • maksimalno trajanje TV spota/telopa 60 sec

2. EMITIRANJE REPORTAŽE / EMISIJE POD POKROVITELJSTVOM

TRAJANJE

CIJENA

do 5 minuta

400 eura

*Termin po dogovoru

3. REPORTERSKO JAVLJANJE

TRAJANJE

CIJENA

do 5 minuta

200 eura

*Napomena: na snimanja izvan Zagreba zaračunavamo putne troškove i troškove dnevnice za ekipu

4. PRODUKCIJA I JEDNO EMITIRANJE

TRAJANJE

CIJENA

Reportaža do 5 minuta

300 eura

*Napomena: na snimanja izvan Zagreba zaračunavamo putne troškove i troškove dnevnice za ekipu

5. GOSTOVANJA U EMISIJI

TRAJANJE

CIJENA

do 10 minuta

200 eura

Iznad 35 min

330 eura

6. PAKET OGLAŠAVANJA

 

TRAJANJE

CIJENA

3x dnevno

1.mjesec

3.320 eura

3x dnevno

3.mjeseca

6.600 eura

7. POKROVITELJSTVO EMISIJE

 • 1.000 eura

8. POPUSTI

 • Rabat dobrodošlice
 • Rabat na avansno plaćanje
 • Rabat na dužinu oglašavanja i broj oglašavanja
 • Ponude se odnose na spotove do 30 sekundi

Svi rabati odobravaju se u dogovoru s direktorom Z1 televizije

 

*Napomene:

 • Na navedene cijene zaračunava se PDV
 • Plaćanje avansno
 • Agencijski popust prema dogovoru

*Cjenik je važeći od 01.01.2023.

 

9. OPĆI UVJETI OGLAŠAVANJA

Klijent izrađuje tekst svojih promidžbenih poruka i dostavlja ih u Odjel marketinga Z1 televizije u elektronskom formatu na slijedeći e-mail: info@z1tv.hr.
Z1 TELEVIZIJA zadržava pravo oblikovanja teksta u skladu s programskim odrednicama, zakonskim propisima i tehničkim standardima, a uz suglasnost klijenta.
Klijent se obvezuje ispostaviti narudžbu za izmjenu sadržaja svojih poruka i dostaviti materijal najkasnije jedan dan prije dana dogovorenog za izmjenu poruka. Sadržaj promidžbenih poruka klijent može mijenjati najviše jednom tjedno, najkasnije 24 sata prije promjene.
Promidžbene poruke moraju zadovoljavati tehničke i programske standarde za emitiranje na Z1 te biti u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Klijent preuzima punu odgovornost za promidžbeni materijal. U slučaju povrede Autorskog prava ili eventualnog spora izravno odgovara oštećenoj trećoj osobi i nadoknađuje sve troškove i štete koje iz toga proizlaze. Z1 se ograđuje od bilo koje pravne odgovornosti koja bi proizašla iz sadržaja spornog promidžbenog materijala.
Plaćanje se vrši avansno. Uplata mora biti izvršena prije prvog objavljivanja oglasa na Z1. Plaćanje naručitelj obavlja virmanskim nalogom ili drugim dozvoljenim oblicima plaćanja u skladu s propisima Republike Hrvatske. Usluga se smatra plaćenom tek kada sredstva sjednu na račun Z1. Eventualne dodatne troškove bankarskih provizija i naknada, snosi naručitelj.
Naručitelj vrši plaćanje isključivo na račun Z1 - a koji je istaknut na računu.
Valuta za sve oblike plaćanja u RH je EURO. Valuta za inozemna plaćanja može biti Euro ili USD, ovisno o zemlji u kojoj se izvršava uplata. Ukoliko u pojedinačnom slučaju nije drukčije određeno, smatra se da naručitelj kasni s plaćanjem ako iznos nije na računu TV kuće do dana dospijeća računa.
U slučaju kašnjenja plaćanja, Z1 ima pravo zaračunati - zakonske zatezne kamate. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Z1 ima pravo odgoditi ili otkazati izvršenje narudžbe, a naručitelj gubi sva stečena prava. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Z1 može odbiti nove narudžbe za emitiranje propagandnih materijala od istog naručitelja. Naručitelj je odgovoran za štetu prouzročenu neplaćanjem. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
Cijene usluga izražene su u eurima bez PDV-a.

Direktor:
Miljenko Ćurić