Zagreb

Učiteljski fakultet slavi svoju 100. godinu

07.10.2019.

Učiteljski fakultet slavi svoju 100. godinu

Svoju stotu obljetnicu Učiteljski fakultet proslavio je u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ove godine slavi svoju stotu obljetnicu. Proslava je podijeljena na više različitih događaja, od kojih će se glavni događaj održati danas, 7. listopada. Na taj je dan, prije nešto manje od sto godina, 1. listopada, osnovana Viša pedagoška škola u Zagrebu, u trajanju od samo dvije godine. Od tada je fakultet doživio brojne transformacije, te postao iznimno popularan među maturantima. Izdvojili smo neke zanimljivosti u vezi samog fakulteta, te novije promjene koje pokazuju ustrajnost njegovih zaposlenika na poboljšanju kvalitete rada.

Svake godine postoji velik interes maturanata za upisivanje oba ponuđena studijska programa – Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te Učiteljski studij. O tome svjedoče podaci iz Postani student, gdje je svake godine zabilježeno koliko se maturanata prijavilo na jedno ponuđeno mjesto.