Zagreb

Sandra Švaljek: Radna skupina neće riješiti problem otpada u Zagrebu

Autor: Matea Ćorić / 02.05.2018.

Sandra Švaljek: Radna skupina neće riješiti problem otpada u Zagrebu

Klub nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a odlučio je da neće ući u radnu skupinu za izradu Plana gospodarenja otpadom (PGO). 


'U tome ne želimo sudjelovati. Plan gospodarenja otpadom je iznimno važan dokument čija izrada zahtijeva pažnju. Smatramo da smjernice za izmjene PGO-a moraju sadržavati reviziju Sporazuma o suradnji sa Zagrebačkom županijom na pripremi Centra za gospodarenje otpadom, dogovor s tom županijom o izgradnji barem jedne građevine za zbrinjavanje otpada na njenom području, istraživanje lokacija za izgradnju kompostane i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad (Obreščica i Podsused i njima alternativnih lokacija) te izmjenu Prostornog plana', kazala je Sandra Švaljek.

Navela je da PGO mora sadržavati i prijedlog za zbrinjavanje mulja iz pročistača, definiranje trenutka zatvaranja Jakuševca i što poslije s njim, kao i prijedlog rješenja za sanaciju odlagališta opasnih kemikalija te prijedlog za financijsko poticanje građana na odvajanje otpada, odnosno naplatom miješanog komunalnog otpada po stvarno predanoj količini.

Klub NLSŠ i HSLS predlaže da se problemu gospodarenja otpadom od sada na dalje pristupi ozbiljno i odgovorno, i da se u interesu građana gradska uprava vrati nekoliko koraka unatrag i ponudi kvalitetno rješenje ovog problema.