Zagreb

Produžuju se mjere pomoći zagrebačkim poduzetnicima

08.07.2020.

Produžuju se mjere pomoći zagrebačkim poduzetnicima

Zbog koronavirusa Grad Zagreb je mjere aktivirao 1. travnja, trajale su do kraja lipnja, a danas je na konferenciji za medije, na kojoj se govorilo o Covid-19, Bandić kazao kako se mjere produžuju do listopada.

Sve mjere za pomoć poduzetnicima koje su u Gradu Zagrebu aktivirali 1. travnja i koje su trebale vrijediti do 1. srpnja produljuju na sljedeća tri mjeseca, do 1. listopada.

- "Pratit ćemo situaciju sa Covidom, pa će mo onda vidjeti hoćemo li i koliko produljiti ove mjere"- izjavio je Milan Bandć, te podsjetio je da je riječ o oslobađanju najamnine za poduzetnice i poduzetnike u zagrebačkim prostorima, oslobađanja plaćanja zakupa javnih površina kad su u pitanju terase i kiosci, pa do 30postotnog oslobađanja komunalne naknade zagrebačkim poduzetnicima.

Prenosimo cijelo priopćenje:

"Kako bi se ublažile negativne posljedice na gospodarstvo Grada Zagreba uzrokovane koronavirusom COVID-19, Gradska skupština Grada Zagreba je na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, u ožujku ove godine donijela Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/20), a u svibnju izmjenu i dopune iste (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/20). Mjerama je omogućeno sljedeće: 

-poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada oslobađaju se plaćanja zakupnine, a rok za plaćanje zakupnine za ožujak 2020. produžen je za 90 dana;

- poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti utvrđeni iznos obveze komunalne naknade umanjuje se za 30%;

- poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnost, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, oslobađaju se obveze komunalne naknade za vrijeme dok traju mjere;

- zakupnici odnosno korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase, kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina oslobađaju se plaćanja zakupnine odnosno naknade za korištenje javne površine;

- korisnicima kojima je dana na korištenje javna površina za organiziranje manifestacije, a ista nije održana zbog koronavirusa COVID-19, izvršit će se povrat uplaćene naknade;

- postavljanje proširene terase odobrava se bez naknade za vrijeme protuepidemijskih mjera koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata propisanih odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

S obzirom da su ove mjere bile u primjeni do kraja lipnja, a epidemija bolesti COVID19 i nadalje ima negativni utjecaj na gospodarstvo, gradonačelnik je donio Zaključak o produljenju roka za primjenu mjera iz Odluke za dodatna tri mjeseca, odnosno do kraja rujna ove godine, a sve kako bi se lakše prevladala nastala situacija u gospodarstvu, te očuvalo poslovanje zagrebačkih poduzetnika i obrtnika, kao i radna mjesta. "