Zagreb

Priznanje za zagrebačku bolnicu

Autor: Biljana Starović / 06.11.2018.

Priznanje za zagrebačku bolnicu

Specijalna bolnica za plućne bolesti prva je javna zdravstvena ustanova u Hrvatskoj s međunarodnom akreditacijom kvalitete i to za palijativnu medicinu. Taj odjel otvorili su 2015. godine, a vrijednim radom kroz tri godine zadovoljili su sve kriterije za dobivanje akreditacije. 

Specijalna bolnica za plućne bolesti prva je javna zdravstvena ustanova u Hrvatskoj dobila međunarodnu akreditaciju za svoj odjel palijativne medicine koji su otvorili prije tri godine. 

- Bolnica je poznata kao tradicionalno pulmološka ustanova, no ovo osnivanje palijativnog odjela, kada nismo imali standarde kvalitete i rada, ovo je bila motivacija da oformimo svoj tim za razvoj palijativne medicine i kvalitete - rekao je ravnatelj Specijalne bolnice za plućne bolesti, Marinko Artuković.

Palijativa je jedan od velikih problema u hrvatskoj medicini, istaknuo je resorni ministar Milan Kujundžić koji se nada da će i dio sveučilišne bolnice u Blatu biti namijenjen pacijentima koji su u terminalnoj fazi bolesti. 

- Akreditacija zapravo znači ispunjavanje standarda koji su uvriježeni visoki standardi Europske unije. S akreditacijom ćemo krenuti u drugim javnim bolnicama, to su standardi koje treba ispunjavati i mislim da će to koristiti hrvatskoj medicini.

Cilj je da u iduće dvije godine sve javne zdravstvene ustanove u Zagrebu dobiju ovakvu međunarodnu akreditaciju.