Zagreb

Novi stan od 58 kvadrata za 155 eura

05.09.2018.

Novi stan od 58 kvadrata za 155 eura

Ključevi 45 socijalnih stanova u Podbrežju stigli su u ruke građana. Stanari će za najam plaćati zaštićenu minimalnu najamninu, a u svoje stanove mogu useliti već ovaj tjedna. Od 600 stanova u Podbrežju, njih 200 namijenjeno je ljudima slabijega imovinskog stanja.

Stanarima koji ispunjavaju uvjete za najam gradskog socijalnog stana, prema Listi reda prvenstva, ključeve je uručila je zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.

Iako je prvotna ideja bila da stanovi na podbrežju budu za znanstevne novake, ovaj projket doživo je fijasko.

Na prvotnu ideju projekta poticane stanogradnje u Podbrežju zainteresiralo se više od 300 znanstvenih novaka. Barem tako kažu iz Sveučilišta koje je među njima provelo anketu. Prvih 100 odustalo je jer ne rade na ugovor za stalno, dio je otpao jer nisu bili kreditno sposobni, a neki su rekli kako ne žele živjeti u naselju koje još nije sagrađeno.

Cijena kvadrata stana u Podbrežju iznosi 1466 eura. Vrlo je brzo broj sa 300 znanstvenih novaka spao na njih 30 koji su se prijavili na natječaj za kupnju stana, a u mjesec dana i taj se broj prepolovio na samo 14 znanstvenika koji su ostvarili pravo na pomoć pri kupnji stana, a riječ je o 222 eura koje bi im Grad subvencionirao na 10 godina.