Zagreb

Kreću kapitalni projekti Sveučilišta

Autor: Matea Ćorić / 16.05.2018.

Kreću kapitalni projekti Sveučilišta

Uređenje Kampusa Bornogaj, izgradnja novog odsjeka na PMF-u, Inovacijskog centra Nikola Tesla te Sportsko- edukacijskog centra u sklopu Kineziološkog fakultet; samo su neki od deset kapitalnih projekta Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj je predstavljanja ovoga paketa projekata upoznati institucije, dionike i javnost na lokalnoj i nacionalnoj razini sa strateškim infrastrukturnim zahvatima, planiranima do 2020. te za razdoblje 2021-2027., potaknuti višu razinu potpore od institucija, unaprijediti međusobnu suradnju i komunikaciju, osigurati izvore financiranja te naposljetku realizirati predstavljene projekte važne za Sveučilište u Zagrebu, Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.

U prvoj fazi investicijskih kapitalnih ulaganja od 490 milijuna kuna od 2003. do 2007. završeni su građevinski radovi i radovi na opremanju četiriju novih velikih objekata: zgrada Kemije i Geologije Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, nova zgrada Šumarskoga fakulteta, zgrada knjižnice Filozofskoga fakulteta, VI. paviljon Agronomskoga fakulteta te je započeta izgradnja nove zgrade Muzičke akademije, koja je značajnim dijelom financirana iz proračuna Grada Zagreba.


U drugoj fazi ulaganja kredita od 358 milijuna kuna od 2007. do 2015. dovršena je i većim dijelom opremljena nova zgrada Muzičke akademije, izgrađen je restoran SC-a u Varaždinu, u završnoj je fazi izgradnja studentskoga restorana Agronomskoga i Šumarskoga fakulteta, završena dogradnja Matematičkoga odjela na PMF-u te knjižnica na Filozofskom fakultetu i njeno opremanje. 

Realizacija projekta trebala bi se ostvariti do 2020. godine uz pomoć europskih fondova.