Zagreb

Kako doći do besplatnih maski u Zagrebu!

25.06.2020.

Kako doći do besplatnih maski u Zagrebu!

S obzirom da su se pojavile različite, a negdje i kontradiktorne informacije oko toga tko, kada, gdje i koliko maski može podići prenosimo cijelo službeno priopćenje Grada Zagreba.

                       PODJELA ZAŠTITNIH MASKI U ZAGREBU

 

"U svrhu zaštite sugrađana od bolesti COVID-19, a prema uputama gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, Grad Zagreb krenuo je s podjelom besplatnih zaštitnih maski.

Zaštitne maske (dvije po osobi) se mogu preuzeti od 08:00 do 20:00 sati na sljedećim lokacijama: ·

 

218 mjesnih odbora Grada Zagreba - Osobama starijim od 65 godina s prebivalištem ili boravištem na području Mjesnog odbora, a što se dokazuje osobnom iskaznicom ili drugim službenim dokumentom sa slikom. ·

 

Lokacije Crvenog križa: Ilica 223 i Siget 18a - Korisnici javnog gradskog prijevoza s važećom voznom kartom.

Također, po dvije zaštitne maske će se, od sutra 26. lipnja, podijeliti i korisnicima prava na prehranu u pučkoj kuhinji putem Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba i to na lokaciji pučke kuhinje na kojoj uobičajeno preuzimaju obroke od 11,00 do 13,30 sati (Branimirova 35, Cerska 3 i Alfirevićeva 6).

Pored navedenog, danas je u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba podijeljeno 150 paketa hrane za socijalno ugrožene osobe s invaliditetom. Osim hrane, u paketima je dostavljeno i 300 zaštitnih maski.

Molimo sve da prilikom preuzimanja zaštitnih maski poštuju mjere socijalnog distanciranja”