Zagreb

Fond za zaštitu okoliša sufinancira kupnju bojlera

Autor: Z1 televizija / 10.06.2020.

Fond za zaštitu okoliša sufinancira kupnju bojlera

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera vrijedan 41 milijun kuna. Program je namijenjen sufinanciranju energetski učinkovitih bojlera u kućama i stanovima koji su 22. ožujka uslijed potresa pretrpjeli oštećenja dimnjaka, plinskih instalacija, sustava grijanja, što uključuje i sustave za pripremu potrošne tople vode. Za poticaj se mogu prijaviti građani s područja Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Građani će, uz maksimalno pojednostavljenu proceduru prijave, moći dobiti do 80 posto sufinanciranja odnosno do 8 tisuća kuna po bojleru, a prijavljivati se mogu preko sustava za e-prijavu, poštom ili na prijemni ured Fonda. Na internetskoj stranici www.fzoeu.hr dostupan je i novi sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda. Prije podnošenja elektronskih prijava, korisnici trebaju izraditi svoj korisnički račun, koji će nakon toga moći koristiti i za ostale Fondove programe sufinanciranja.

Sa službenim zaprimanjem zahtjeva, kako elektronskih, tako i onih koji će se slati poštom ili zaprimati u pisarnici, Fond će započeti 17. lipnja od 9 sati (zahtjevi koji dođu prije službenog početka zaprimanja prijava neće biti razmatrani). Zainteresiranim građanima je na taj način osigurano dovoljno vremena za pripremu sve potrebne dokumentacije. Osim prijavnog obrasca s osnovnim podatcima o prijavitelju, trebat će priložiti dokaz vlasništva kuće ili stana, dokaz da je zgrada oštećena u potresu te ponudu, predračun ili račun ovlaštenog instalatera ili prodavatelja plinskog kondenzacijskog bojlera, koji ne može biti stariji od 22. ožujka ove godine.

Zahtjevi će se rješavati u što kraćem roku te će Fond sklopiti Ugovor o sufinanciranju sa svima koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva i budu u okviru raspoloživog budžeta. Nakon što korisnici dostave račun ovlaštenog instalatera ili prodavatelja te dokaz o plaćanju istog, u roku od 30 dana mogu očekivati ugovorena sredstva za kupnju kondenzacijskog bojlera.

Nakon ovog javnog poziva, Fond će 25. lipnja objaviti i dugo očekivani Javni poziv za  energetsku obnovu obiteljskih kuća, a očekuje nas i nastavak prošlogodišnjih programa sufinanciranja kupnje električnih vozila, kao i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,  javnim zgradama i turističkom sektoru.