Zagreb

Četvrtina roditelja tuče djecu nogom ili šakom u glavu

Autor: Matea Ćorić / 17.05.2018.

Četvrtina roditelja tuče djecu nogom ili šakom u glavu

Nasilje nad djecom sve je češće, no ono se ne događa samo u školama, na ulicama nego i u obitelji. Nova istraživaja su tako pokazala da 40 posto roditelja ne vidi problem u tome da ponekad digne ruku na svoje djete. Da bi se nasilje u obitelji preveniralo, udruga Hrabri telefon organizirala je konferenciju ''Sigurno djetinjstvo''.

Riječ je o internacionalnoj konferenciji koja je namijenjena odgajateljima i stručnjacima koji rade u dječjim vrtićima, ali i drugim zainteresiranim stručnjacima koji su uključeni u zaštitu djece od nasilja.

Cilj konferencije je osnažiti stručnjake koji rade s djecom predškolske dobi u prevenciji nasilja kroz rad s djecom i roditeljima. Na konferenciji će gostovati predavači iz Hrvatske, Švedske, Poljske i Latvije, a u sklopu konferencije bit će održana i panel diskusija o ulozi institucija u zaštiti djece od tjelesnog kažnjavanja i drugih neprimjerenih odgojnih postupaka.

Ciljevi konferencije su:

upoznati stručnjake koji rade s djecom predškolske dobi s oblicima neprimjerenih odgojnih postupaka s naglaskom na tjelesno kažnjavanje

upoznati stručnjake koji rade s djecom predškolske dobi s ulogom i načinima postupanja institucija za zaštitu djece u Republici Hrvatskoj

osnažiti ulogu stručnjaka koji rade s djecom predškolske dobi u prevenciji nasilja kroz rad s djecom i roditeljima.