Kultura

Troja u Zagrebu!

26.03.2018.

Troja u Zagrebu!

Lijepa Helena. Ahilej, Hektor, Paris, Agamemnnon...tko god je bio u doticaju sa školskom lektirom lako će zaključiti koja im je poveznica. Radi se naravno o slavnoj Troji, koja uskoro dolazi u Zagreb. Bez konja, naravno.  

Zapadni civilizacijski krug neraskidivo je povezan s legendom o Troji, gradom koji je dominirao Europom brončanog doba,a svima je poznata i mitska bitka u kojoj su Grci lukavstvom probili trojansku obranu. Duh antike uskoro ćete moći osjetiti u svom susjedstvu jer ova je godina godina Troje. Takvom ju je proglasila Republika Turska, a slijedom toga i Republika Hrvatska. Organizirano je stoga na desetak tribina po cijeloj zemlji, te putujuća izložba. Izložba će u naš grad stići početkom lipnja, i to u lapidarij Arheološkog muzeja pa vruće ljetne dane rashladite u carstvu antike. Danas je godina Troje kod nas i službeno započela predstavljanjem programa na kojem je sudjelovao i trenutačno najznačajniji istraživač ovog slavnog grada iz brončanog doba - Rustem Aslan. Čovjek je ovo koji već trideset godina neumorno kopa po nalazištu u potrazi za novi dokazima, otkrićima, izazovnim novim svjedočanstvima i čini se da je nešto i našao. Prošle godine, on i njegova ekipa naišli su na do sada neviđene građevine iz tzv. Homerskog doba, doba opjevanog od strane slavnog Grka, doba kada je slavni Ahilej sa svojim Ahejcima na prevearu, lukavstvom ušao unutar zidina Troje i neprijatelje uhvatio na spavanju, doslovno. Troja je jedan od najslavnijih i njaznačajnijih arheoloških lokaliteta na svijetu, a njezini su ostaci najznačajniji primjer kontakta Mediterana i anatolijskih civilizacija i kultura. Zbog svoga strateški iznimno važnog položaja, Troja je stoljećima imala ulogu poveznice, kontrolirala je trgovinu, migracije te naravno politički život. Baš zbog toga stoljećima je privlačila umjetnike, osvajače, istraživače i romantike,a zahvaljujući Homeru i njegovim epovima postigla je besmrtnost i postala simbolom herojskih ideala. 

- U Arheološkom muzeju u Zagrebu, kao i našim partnerskim hrvatskim kulturnim ustanovama zahvalni smo našim turskim prijateljima, poglavito Turskom kulturnom institutu Yunus Emre Tte Veleposlanstvu Republike Turske na pozivu i prilici da si i mi u Hrvatskoj pridružimo slavljenju jednog od ključnih ishodišta naše zajedničke civilizacije - njezinog veličanstva Troje- zaključio je ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, gospodin Sanjin Mihelić.